Ngọt Ngào 01

Ngọt Ngào 01

CC07 - Giá từ 570,000đ
Tư vấn đặt bánh
Chia sẻ
Facebook
Twitter
Copy link
Copy link

 

 

Quý khách vui lòng đặt bánh trước 3 tiếng. Xin lưu ý rằng Màu sắc trên hình ảnh mang tính chất tương đối và tham khảo, màu sắc trên thực tế có thể chênh lệch nhưng không đáng kể.