Hồng Hoa 04

Hồng Hoa 04

TT31 - Giá từ 8,000,000đ
Tư vấn đặt bánh
Chia sẻ
Facebook
Twitter
Copy link
Copy link

 

 

Quý khách vui lòng đặt bánh trước 2 ngày. Xin lưu ý rằng Màu sắc trên hình ảnh mang tính chất tương đối và tham khảo, màu sắc trên thực tế có thể chênh lệch nhưng không đáng kể.